ภัสสร บางนา สุวรรณภูมิ

บ้านเดี่ยว ติดถ.ใหญ่ 

ราคาเริ่ม 6.49 -12 ล้าน

ภัสสร บางนา สุวรรณภูมิ