พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน รับส่วนลดพิเศษ 50,000 บาท

เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107548000307  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 23 ถนนพหลโยธิน  แขวงพญาไท  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400 กรรมการผู้จัดการ  คุณธีรเดช เกิดสำอางค์ และ คุณนิมิตร พูลสวัสดิ์ ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000.00 บาท (ชำระแล้ว 2,232,682,000.00  บาท )  โครงการ ภัสสร แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์ ที่ตั้งโครงการ ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โฉนดที่ดินเลขที่ 76633 เนื้อที่โครงการ 45-1-20.3 ไร่ ทรัยพ์สินส่วนกลาง สวนสาธารณะ 1-2-27 ไร่ พื้นที่อาคารสโมสร 0-2-39.8 ไร่ พื้นที่สำนักงานนิติบุคคล 0-0-28 ไร่ ที่ดินไม่มีภาระผูกพันกับธนาคาร ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 56/2560 เริ่มก่อสร้าง 1 กรกฏาคม 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จบางส่วน 31 กรกฏาคม 2563 *ราคาเริ่มต้น 5.39 ลบ.เป็นราคาสุทธิแปลง 49  ภาพถ่ายทุกภาพเป็นบรรยากาศจำลองประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฏ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

ที่ตั้งโครงการ