พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ลงทะเบียน

รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 50,000 บาท และ เยี่ยมชมโครงการก่อนใคร

ภัสสร แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์ เริ่มก่อสร้าง 1ก.ค.60 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 31ก.ค.63 ราคาเริ่มต้นเป็นราคาแบบบ้าน159ตร.ม. 50ตร.ว.จำนวน 1 แปลง

เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107548000307  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 23 ถนนพหลโยธิน     แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400 กรรมการผู้จัดการ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์, คุณปิยะ ประยงค์, คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000.00 บาท (ชำระแล้ว 2,232,682,000.00  บาท )  โครงการ ภัสสร แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์ ที่ตั้งโครงการ ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 โฉนดที่ดินเลขที่ 76633 เนื้อที่โครงการ 45-1-20.3 ไร่ ทรัยพ์สินส่วนกลาง สวนสาธารณะ 1-2-27 ไร่
พื้นที่อาคารสโมสร 0-2-39.8 ไร่ พื้นที่สำนักงานนิติบุคคล 0-0-28 ไร่ ที่ดินไม่มีภาระผูกพันกับธนาคาร ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 56/2560 เริ่มก่อสร้าง 1 กรกฏาคม 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 31 กรกฏาคม 2563 ราคาเริ่มต้นเป็นราคาแบบบ้าน159ตร.ม. 50 ตร.ว.จำนวน 1 แปลง เงื่อนไขเป็นตามบริษัทฯกำหนด

ที่ตั้งโครงการ