พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ลงทะเบียน

ที่ตั้งโครงการ

 

 


เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105549117923 ที่ตั้ง  1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 20 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท กรรมการบริษัท คุณสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์, คุณสมชาย ตัณฑพฤกษ์ผล, คุณธีรเดช เกิดสำอางค์  ที่ตั้งโครงการ ภัสสร ไพรด์ มหิดล เจริญเมือง ตำแหน่งที่ดิน  ถนนวงแหวนรอบนอก ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โฉนดที่ดินเลขที่ 1425,1426,51036,73465,73469,73467 และ 79402   ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 19 /2557   เนื้อที่โครงการประมาณ 26-1-21.17   ไร่ ทรัพย์ส่วนกลางประกอบด้วย  อาคารสโมสรสระว่ายน้ำ ที่ดินไม่มีภาระผูกพันกับธนาคาร/ที่ดินไม่มีภาระผูกพันกับธนาคาร ก่อสร้าง 1 ตุลาคม 2556 คาดว่าจะแล้วเสร็จบางส่วน 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจะโอนกรรมสิทธิ์เมื่อครบกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาและลูกค้าชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาและภาพถ่ายทุกภาพเป็นบรรยากาศจำลองเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฏ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า