ภัสสร ไพรด์ ปิ่นเกล้า-วงเเหวน

05 digi passorn k.nattawut

คุณวาริน เฮงสาโรชัย  

คุณประคอง เฮงสาโรชัย

“สำหรับพวกเรา บ้าน หมายถึง ครอบครัว เมื่อได้เข้ามาอยู่ที่นี่ ได้รู้จักกับผู้คนในนี้ ก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงความเป็นบ้านอย่างแท้จริง”