ภัสสร ไพรด์ ปิ่นเกล้า-วงเเหวน

Passorn mg 7829

คุณบอม  ภัทรพงศ์ นูมหันต์

ผู้จัดการบริษัทประกันชีวิต AIA ประเทศไทย

ลูกบ้าน ภัสสร ไพรด์ ปิ่นเกล้า-วงเเหวน