ภัสสร ราชพฤกษ์-ติวานนท์

K.jo

คุณโจ้ - ณฐาภพ เฉลยญาณ

รองผู้จัดการส่วน ส่วนเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

(ลูกบ้าน ภัสสร ราชพฤกษ์-ติวานนท์)