ภัสสร บางนา วงแหวน

Club House
Fitness
Security
Play Ground
Key Card
Swimming Pool
Park
CCTV