ภัสสร แจ้งวัฒนะ ชัยพฤกษ์

BTS
Auto Access Card
Wifi
CCTV
Club House
Key Card
Fitness
Security
Play Ground
Swimming Pool
Park