ภัสสร เทพารักษ์-บางนา

Club House
Key Card
CCTV
Fitness
Security
Swimming Pool
Park