ภัสสร เทพารักษ์-บางนา

The Memory of English Old Town in Thepharak บ้านเดี่ยวที่ให้คุณได้ครบครันในพื้นที่ส่วนตัวที่กว้างขวาง รายล้อมด้วยธรรมชาติอันร่มรืน 

ชมภาพบรรยากาศโครงการจริงแบบ 360 องศา