ภัสสร เพรสทีจ ลุกซ์ พัฒนาการ

Airport Link
BTS
Club House
Security
Swimming Pool
Park
Fitness
Auto Access Card
CCTV