ภัสสร ดอนเมือง ธูปะเตมีย์

เดินทางสู่ถ.พหลโยธิน   1.8 กม.

เดินทางสู่ถ.วิภาวดี รังสิต   3.8 กม.

เดินทางสู่ถ.ลำลูกกา   3.3 กม.

เดินทางสู่ถ.รังสิต-นครนายก   2.1 กม.