ภัสสร ดอนเมือง-พหลโยธิน

เตรียมพบบ้านเดี่ยวโครงการใหม่ ใกล้ถนนพหลโยธินเพียง 100 ม.
ตอบสนองการใช้ชีวิตของครอบครัวคนเมือง