ภัสสร พุทธมณฑลสาย2-บางแวก

All you need is...  “THE  PEACEFUL  LIFE”  ...is all around

หลีกหนีจากความวุ่นวายที่คุณต้องเจอ กลับมาสัมผัสความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวที่คอยคุณอยู่

กับโครงการที่สะท้อนความสำเร็จของชีวิต บ่งบอกรูปแบบของความเป็นตัวคุณ รายล้อมด้วยบรรยากาศส่วนตัว

"ภัสสร พุทธมณฑลสาย 2 – บางแวก" 

เริ่ม  8.5 - 12 ลบ.*

โครงการที่เกี่ยวข้อง