ภัสสร บางนา วงแหวน

ภัสสร บางนา วงแหวน ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ