ภัสสร ไพรด์ มหิดล เจริญเมือง(เชียงใหม่)

จ.เชียงใหม่