ภัสสร พระราม5-สิรินธร

ชมภาพบรรยากาศโครงการจริงแบบ 360 องศา
 

 

แบบบ้าน Re-Sight 124 ตร.ม.
แบบบ้าน Re-Life 120 ตร.ม.(New Model) อ้างอิงโครงภาร ภัสสร เพรสทีจ จตุโชติ-วัชรพล
 
แบบบ้าน Re-Sense 135 ตร.ม.
 
แบบบ้าน Paradiz 145 ตร.ม.
 

โครงการที่เกี่ยวข้อง

ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

ราคาเริ่มต้น 5.29 ล้านบาท