ภัสสร ราชพฤกษ์-ติวานนท์

บ้านเดี่ยวติดถนนใหญ่

บ้านเดี่ยวติดถนนใหญ่ ในบรรยากาศอบอุ่น

โครงการที่เกี่ยวข้อง

ภัสสร แจ้งวัฒนะ ชัยพฤกษ์

ภัสสร แจ้งวัฒนะ ชัยพฤกษ์

ราคาเริ่มต้น 5.39 ล้านบาท