ภัสสร ราชพฤกษ์-ติวานนท์

บ้านเดี่ยวติดถนนใหญ่ โอกาสสุดท้ายก่อนปิดโครงการ เพียง 5 แปลงสุดท้าย

บ้านเดี่ยวติดถนนใหญ่  อีกระดับของความภูมิใจ