• Cgscape-ps66-ps-179 491

ภัสสร เพรสทีจ บางนา-สุวรรณภูมิ

Per Passion

พื้นที่ใช้สอย 179 ตารางเมตร

ฟังก์ชั่น

3 ห้องนอน

3 ห้องน้ำ

1 ห้องพักผ่อนบน

1 ห้องรับแขก

1 ห้องรับประทานอาหาร

1 ห้องครัว

2 ที่จอดรถ