ภัสสร เทพารักษ์-บางนา

ใกล้บางนาตราด และทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์